Metparsan Metal Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.
 

KALİTE POLİTİKAMIZ

İçinde bulunduğumuz ve sürekli değişen ülkemiz ve dünya koşulları teknolojide, ekonomide ve sosyal alanlarda çok hızlı gelişmeler göstermektedir. Bu gelişen koşullarda firmaların yapılarında değişime gitmeleri ve gelişmelere açık olmaları gerekmektedir. Bu değişen koşullarda ülkemizde daha da gelişmesi ve gelişen dünya piyasalarında daha iyi yerlere gelebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirebilmek açısından Metparsan Ltd. Şti. olarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine geçişini tamamlamıştır.

METPARSAN LTD. Şti. olarak vizyonumuz doğrultusunda, sürekli gelişen, güncel teknolojilere açık, müşteri isteklerini dinleyerek çözüm geliştirmede hızlı ve yenilikçi çözüm ve geliştirmelerle, güven veren veren yaklaşımımızla müşerilerimize en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalışmaktayız.

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirerek bu hedefte müşteri odaklılık ve liderlik yapısınında entegre edilerek dokümante edilmesi, ISO 9001:2015 Belgesinin alınması ve sürekli iyileştirme şartlarının sağlanması,

Toplam Kalite felsefesini esas alarak, liderlik ve ekip ruhuyla şirket ve birim hedeflerinin belirlenmesi ulaşılması ve etkinliğinin ölçülmesi,

Proses ve alt proseslerimizin olumlu ve olumsuz olmak üzere her açıdan gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek iyileştirici yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanması,

Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla, tüm proseslerimizdeki verimliliğin üst düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

Yenilikçi, düşünsel ve buluşsal yaklaşımlara liderlik edilmesi ve liderliğin tüm çalışanlarımızı teşvik edecek şekilde geliştirilmesi, çalışanlarımızın yetkinlikleri artıracak eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

ISO 9001:2015 ile birlikte gelişen yönetim anlayışımızı tam kurumsallaştırarak sektörümüzde kalite yaklaşımı öncülüğümüzle üst düzey bir kuruluş olmak için ekip olarak çalışmaktayız.

Bu standardın gerekliliği olan müşteri memnuniyetini sağlayabilmek, üretimimizdeki kaliteyi arttırmak ve kalite sistemimizi oluşturup sürekli iyileştirmek temel kalite politikamızı oluşturmaktadır. 

                                          

Web Development by Metparsan.com